Επέμβαση ρομποτικής προστατεκτομής σε Ρώσο ασθενή

Επέμβαση ρομποτικής προστατεκτομής σε Ρώσο ασθενή (GR)