Επέμβαση ρομποτικής χειρουργικής για καρκίνο του προστάτη – Η εμπειρία Γερμανού ασθενούς

Επέμβαση ρομποτικής χειρουργικής για καρκίνο του προστάτη από τον κ. Λαμπανάρη – Η εμπειρία Γερμανού ασθενούς