Ρομποτική Χειρουργική

Η Ρομποτική Χειρουργική είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και πολλά υποσχόμενες νέες τεχνικές στο πεδίο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery).

Οι εξελίξεις στην ρομποτική τεχνολογία την κάνουν ιδεώδη για εφαρμογές στα χειρουργικά νοσήματα της ουρολογίας. Η χειρουργική θεραπεία των ουρολογικών νοσημάτων θεωρείται ότι είναι από τις πιο  πολύπλοκες του ανθρωπίνου σώματος.

Η Ρομποτική χειρουργική στην ουρολογία βασίζεται στις αρχές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, και έχει φέρει μια επαναστατική αλλαγή στις προσφερόμενες ουρολογικές υπηρεσίες στον ασθενή. Επιτρέπει έτσι στον ουρολόγο να χειρουργήσει με ένα εντελώς νέο τρόπο, πραγματοποιώντας κινήσεις ακριβείας οι όποιες είναι ακατόρθωτες με το ανθρώπινο χέρι.

Τα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούμε στη χειρουργική δίνουν τη δυνατότητα στο χειρουργό της άμεσης κατανόησης του χώρου, του εύρους των χειρουργικών κινήσεων, την ικανότητα λεπτότατων χειρισμών στους ευαίσθητους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, και την δυνατότητα τρισδιάστατης στερεοσκοπικής όρασης (παρόμοια με την ανοιχτή χειρουργική αλλά κατά πολύ μεγενθυμένη), ενώ του επιτρέπει να πραγματοποιεί την χειρουργική επέμβαση από μικρές οπές όπως και στην λαπαροσκοπική χειρουργική.

Το πραγματικό όνομα της ρομποτικής τεχνικής είναι Ρομποτικώς Υποβοηθουμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, γιατί κατά βάση είναι μια εξελιγμένη μορφή λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία πραγματοποιείται από τον ίδιο αριθμό οπών (κατά προσέγγιση) με την λαπαροσκοπική.

Τα πλεονεκτήματα που δίνονται στον χειρουργό από την ρομποτική μεταφράζονται ευθέως σε βελτίωση των παρεχόμενων χειρουργικών υπηρεσιών στον ασθενή ενισχύοντας με επαναστατικό τρόπο την απόδοση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Η Ρομποτική Χειρουργική ενισχύει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η λαπαροσκοπική χειρουργική τα οποία είναι:
-Παρόμοιος (και κάποιες φορές βελτιωμένος) Ογκολογικός έλεγχος
-Μεγαλύτερη ικανότητα από μέρος του χειρουργού της διατήρησης των στυτικών νεύρων
-Γρηγορότερη επάνοδος της εγκράτειας των ούρων και μικρότερη συχνότητα μετεγχειρητικής ακράτειας
-Μετάγγιση αίματος σε λιγότερο από 1%
-Μικρές τομές εν είδη «κλειδαρότρυπας»
-Συντομότερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε Ρομποτικό σύστημα da Vinci με όλες τις δυνατότητες για πλήρη αντιμετώπιση πολύπλοκων ουρολογικών επεμβάσεων.