Ποιοι ασθενείς είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι για μια Λαπαροσκοπική επέμβαση;

Στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών δεν υπάρχουν αντενδείξεις για την χρησιμοποίηση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς θα συζητηθούν ξεχωριστά από εμάς και τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, και θα αναλυθούν όπως χρήζει στην κάθε περίπτωση. Λεπτομέρειες για τις επιμέρους λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στην Ουρολογία μπορείτε να δείτε στις αντίστοιχες σελίδες τις ιστοσελίδας μας.