Φυσική Εξέταση

  • Οίδημα του πέους πλησίον της βαλάνου και της στεφανιαίας αύλακας
  • Σφικτός φιμωτικός δακτύλιος εγγύς της στεφανιαίας αύλακας
  • Προχωρημένα ευρήματα: οίδημα βαλάνου, φλεβική συμφόρηση, νέκρωση της βαλάνου