Elevate posterior

Elevate posterior

ELEVATE POSTERIORΣύστημα αποκατάστασης της ορθοκήλης, εντεροκήλης και πρόπτωσης θόλου. Η τοποθέτηση γίνεται διακολπικά, χωρίς εξωτερικές τομές. Αμφίπλευρη καθήλωση στον ιερονωτιαίο σύνδεσμο και των έσω θυροειδών μυών. Η αυξημένη ελαστικότητα και ευκαμψία του πλέγματος επιτρέπει την καλύτερη ανατομική αποκατάσταση και βελτιώνει τη φυσική κινητικότητα του κόλπου.

Y-sling

Ειδικό προσχηματισμένο πλέγμα σε σχήμα Υ, για τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της πρόπτωσης με ιεροκολποπηξία.

https://www.youtube.com/watch?v=QKe9tq0aFTM