7. Ποια είναι τα ειδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικής νεφρεκτομής ή νεφροουρητηρεκτομής;

Στη ρομποτική νεφρεκτομή ή νεφροουρητηρεκτομή, γίνονται ακόμα πιο εμφανή τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής τεχνολογί- ας. Οι κύριοι λόγοι της παγκόσμιας καθιέρωσης της ρομποτικής χει- ρουργικής στην αντιμετώπιση των όγκων του νεφρού ή της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα είναι:

Λόγω της τρισδιάστατης και μεγεθυσμένης όρασης, επιτυγχάνεται ευκολότερη και καλύτερη αναγνώριση των ανατομικών λεπτομε- ρειών της νεφρικής περιοχής, του ουρητήρα και της πυέλου.

Λόγω της ακρίβειας και ελευθερίας των κινήσεων των αρθρωτών ρομποτικών βραχιόνων, που επιτρέπουν να χειρουργούμε σαν να βρίσκονται τα χέρια του χειρουργού μέσα στο σώμα του ασθενούς, επιτυγχάνουμε λεπτομερέστερη παρασκευή των αγγείων του νεφρού.