Τι είναι η χρόνια προστατίτιδα

Προστατίτιδα σημαίνει ότι έχετε φλεγμονή του προστάτη αδένα σας. Η προστατίτιδα μπορεί να είναι οξεία (αιφνίδια έναρξη) ή χρόνια (επίμονη). Μπορεί επίσης να είναι μολυσματική (που προκαλείται από λοίμωξη) ή μη μολυσματικό. Για τη διάγνωση της χρόνιας προστατίτιδας, τα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα για τουλάχιστον τρεις μήνες. Στην οξεία προστατίτιδα, τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται και υποχωρούν πολύ πιο γρήγορα. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι της χρόνιας προστατίτιδας:
– Χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα
– Χρόνια αβακτηριακή προστατίτιδα / CRPS