Παθήσεις της Νεφρικής Πυέλου και Ουρητήρα

  • Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική
  • Λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή
  • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση στενωμάτων του ουρητήρα
  • Λαπαροσκοπική ουρητηροκυστεονεοστομία