Διαγνωστική προσέγγιση

Οι διάφορες παθήσεις δημιουργούν ποικιλία συμπτωμάτων. Ο έλεγχος γίνεται με ειδικές αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις (CT, MRI,).