Ακράτεια ούρων

  • Ακράτεια ούρων
  • Τοποθέτηση ταινιών ελευθέρας τάσης στον άνδρα (Ad Vance) και στην γυναίκα (TVT-O)
  • Τοποθέτηση τεχνητού σφικτήρα σε περίπτωση ακράτειας ούρων μετά από ριζική προστατεκτομή η κυστεκτομή σε άνδρες
  • Οπισθοηβική κολποανόρθωση (εγχείρηση κατά Burch)
  • Χειρουργική θεραπεία της πτώσης του πυελικού εδάφους στην γυναίκα (ιεροκολποπηξία χωρίς ή με ταυτόχρονη υστερεκτομή)
  • Τοποθέτηση Πλέγματος Κολπικής Ανάρτησης