Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο

Για να δείτε τα επεμβατικά βίντεο των ιατρών, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα

Συμφωνώ