Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

French patient