Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Η παγκόσμια αναγνώριση
της ρομποτικής προστατεκτομής