Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

1ο βραβείο poster στο Ευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο

βραβειο 2012-post

Το 1ο βραβείο στην παρουσίαση με θέμα « Ενδοεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές σε ασθενείς μου υποβάλλονται σε ρομποτική ριζική προστατεκτομή – Η εμπειρία 3.000 περιστατικών» που παρουσιάστηκε ανάμεσα σε χιλιάδες, στο Ετήσιο Ουρολογικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας, απονεμήθηκε στον Δρ. Απόστολο Λαμπανάρη.

Το συνέδριο διενεργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012.

  • Στη φωτογραφία, ο Δρ. Απ. Λαμπανάρης στο βήμα.