Τι είναι η πρόπτωση πυελικών οργάνων

Η πρόπτωση πυελικών οργάνων είναι η προεκβολή ενός ή περισσοτέρων πυελικών δομών μέσα στον κόλπο και, σε μερικές περιπτώσεις, έξω από το άνοιγμα του κόλπου. Ο κόλπος περιβάλλεται από ένα σύνολο πυελικών δομών. Το ορθό βρίσκεται κάτω από τον κόλπο, η ουροδόχος κύστη πάνω από αυτόν, και η μήτρα, το έντερο και τα υπόλοιπα κοιλιακά όργανα βρίσκονται πίσω του. Όταν η στήριξη ανάμεσα σε μία από αυτές τις δομές και τον κόλπο εξασθενεί, μπορεί να παρουσιαστεί πρόπτωση. Στους παράγοντες κινδύνου για κάθε είδους πρόπτωση περιλαμβάνονται ο τοκετός, άλλα πυελικά τραύματα, διαταραχές του συνδετικού ιστού, η καταπόνηση και η διαδικασία του γήρατος. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η πίεση στην πύελο ή μια αίσθηση πληρότητας της πυέλου, ή η εντύπωση ότι κάτι «πέφτει έξω» από τον κόλπο.