Σπερματοκήλη

Η σπερματοκήλη είναι η παθολογική διόγκωση της επιδιδυμίδας και του σπερματικού τόνου, που περιέχει υγρό με σπερματοζωάρια.