Ρομποτικό σύστημα da Vinci

Ρομποτικό σύστημα da Vinci

To ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοηθούμενης λαπαροσκοπικής χειρουργικής το οποίο αποτελείται από τρία κύρια τμήματα:

Α) Την χειρουργική κονσόλα (Surgeon Console), όπου κάθεται ο χειρουργός ουρολόγος και πραγματοποιεί την επέμβαση. Με τα συστήματα της κονσόλας ο χειρουργός μπορεί να έχει πανοραμική και κυρίως τρισδιάστατη (3-D image) όραση του χειρουργικού πεδίου, και ταυτόχρονος με ειδικούς βραχίονες να ελέγχει τις κινήσεις των ρομποτικών αρθρωτών εργαλείων-«χεριών» σε ένα μεγάλο εύρος και ποικιλία κινήσεων. Οι κινήσεις των χεριών του χειρουργού μεταφράζονται σε αντίστοιχες και απολύτως εναρμονισμένες κινήσεις των αντιστοίχων ρομποτικών «χεριών». Η κονσόλα εξασφαλίζει ότι καμία απολύτως κίνηση δεν μπορεί να γίνει αυτόνομα από το ρομπότ χωρίς την σαφή εντολή του χειρουργού.

 

xeirourgiki konsola kiniseis xerion
χειρουργική κονσόλα κινήσεις των χεριών του χειρουργού
systimata konsolas xeirourgiki monada
συστήματα κονσόλας χειρουργική μονάδα

Β) Την χειρουργική μονάδα (Patient-side Surgical Cart), η οποία φέρει τα ρομποτικά άκρα πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα  εργαλεία-«χέρια»  (EndoWrist Instruments) του ρομπότ. Αυτά τα τελικά εργαλεία είναι και αυτά που μεταφράζουν τις εντολές του χειρουργού σε λεπτότατες χειρουργικές κινήσεις μέσα στον ασθενή. Επειδή αυτές τις κινήσεις γίνονται από μηχανικά χέρια και αφού η εντολή του χειρουργού μεταφράζεται σε ηλεκτρονικό σήμα από την κεντρική μονάδα, εξαλείφεται τελείως ο τρόμος του χεριού και οι χειρουργικές κινήσεις μέσα στο σώμα του ασθενούς είναι μεγάλης ακριβείας.

Γ) Την κεντρική μονάδα του υπολογιστή του ρομπότ (InSite Vision System with high resolution 3-D Endoscope), η οποία λειτουργεί σαν server, και είναι ο ενδιάμεσος σταθμός από την κονσόλα στη χειρουργική μονάδα. Είναι το κέντρο που επεξεργάζονται όλες οι πληροφορίες και αυτές που παρέχονται στον χειρουργό, αλλά και οι εντολές που δίνει αυτός για την τέλεση της επέμβασης. Είναι επίσης το κέντρο της δημιουργίας της τρισδιάστατης όρασης το όποιο είναι ένα από τα βασικά γνωρίσματα-πλεονεκτήματα των ρομποτικών συστημάτων. Η εικόνα του χειρουργικού πεδίου είναι έτσι ενισχυμένη, με υψηλοτάτης ευκρινείας ψηφιοποίηση, και τρισδιάστατη λόγω του συστήματος στερεοσκοπικού συγχρονισμού που διαθέτει το σύστημα των καμερών του da Vinci.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η ομαδική εργασία είναι και εδώ απαραίτητη. Εκτός από τον κυρίως χειρουργό (χειρουργός κονσόλας) υπάρχει ο χειρουργός που είναι δίπλα από τον ασθενή και ελέγχει την ορθή λειτουργία και τοποθετεί τα ρομποτικά άκρα, η νοσηλεύτρια–εργαλειοδότρια, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναισθησιολόγο που η συνεισφορά του είναι σημαντικότατη στην εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων.