Παθήσεις του Νεφρού

  • Λαπαροσκοπική απλή νεφρεκτομή
  • Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεων του νεφρού
  • Λαπαροσκοπική βιοψία νεφρού
  • Λαπαροσκοπική νεφροπηξία
  • Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή
  • Λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή
  • Λαπαροσκοπική ριζική νεφροουρητηρεκτομή