Παθήσεις της Ουροδόχου κύστεως

  • Λαπαροσκοπική ριζική κυστεσκομή με λεμφαδενεκτομή και την δυνατότητα δημιουργίας μίας ορθότοπης νεοκύστης
  • Λαπαροσκοπική εκκολπωματεκτομή