Κακοήθεις παθήσεις της Ουροδόχου κύστεως

  • Ρομποτική ριζική κυστεκτομή με δημιουργία ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης
  • Ρομποτική μερική κυστεκτομή με ή χωρίς επανεμφύτευση ουρητήρα