Καρκίνος του προστάτη

  • Βιοψία προστάτου
  • Ριζική περινεική προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτη
  • Ριζική υπερηβική  προστατεκτομή επί καρκίνου προστάτη