Η διάγνωση των στενωμάτων

Η διάγνωση των στενωμάτων γίνεται με:

  • Ροή των ούρων. Είναι μειωμένη και παρατεταμένη στο χρόνο
  • Ουρηθρογραφία (ανιούσα και κατά την ούρηση). Με την ουρηθρογραφία βάζουμε την σφραγίδα της διάγνωσης και επί πλέον έχουμε την ακριβή εντόπιση και το ακριβές μήκος του στενώματος, παράμετροι πολύ σημαντικές για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης.
  • Ουρηθροσκόπηση. Πολλές φορές είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της θέσης και του εύρους του στενώματος.