Ενδοουρολογία

 • Διουρηθρική προστατεκτομή για υπερτροφία προστάτη
 • Διουρηθρική αφαίρεση όγκων (θυλωμάτων) κύστεως
 • Διουρηθρική αφαίρεση όγκων ουρητήρα
 • Διαδερμική αντιμετώπιση νεφρικών κύστεων
 • Διουρηθρική ή και διαδερμική αντιμετώπιση στενωμάτων του ουρητήρα ή της πυελοουρητηρικής συμβολής
 • Διουρηθρική τοποθέτηση ουρητηρικών καθετήρων
 • Τοποθέτηση διαδερμικής νεφροστομίας με την με την βοηθεια υπερηχογραφικής καθοδήγησης
 • Διουρηθρική θεραπεία στενωμάτων του ουρητήρα
 • Διουρηθρική θεραπεία ουρητηροκήλης
 • Διουρηθρική θεραπεία στενωμάτων της ουρήθρας
 • Διουρηθρική Ενδοπροστατική έγχυση Botox™ (Botulinum toxin)
 • Διουρηθρική περισφιγκτηριακή έγχυση κολλαγόνου, Zuidex™, Deflux®
 • Διουρηθρική ενδοκυστική έγχυση Botox™ (Botulinum toxin) σε εκλεκτικές περιπτώσεις υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης με επιτακτική ακράτεια
 • Διάνοιξη στομίου ουρήθρας
 • Ενδοσκοπική διαστολή ή τομή ουρητηρικού στομίου
 • Διουρηθρική αυχενοτομή
 • Κυστεοουρηθροσκόπηση απλή ή με λήψη βιοψίας ουροδόχου κύστεως
 • Κυστεοσκόπηση με ανιούσα ουρητηροπυελογραφία
 • Ενδοσκοπική ουρητηροπυελοσκόπηση ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα