Scroll Top
Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Διαγνωστικές εξετάσεις προστάτη αδένα

Ο καρκίνος του προστάτη τείνει να εμφανίζεται σε άνδρες με ηλικία άνω των 50 ετών. Παγκοσμίως είναι η έκτη αιτία θανάτου (που σχετίζεται με καρκίνο) στους άνδρες. Ωστόσο, πολλοί άνδρες με καρκίνο του προστάτη δεν εμφανίζουν συμπτώματα, δεν εφαρμόζουν κάποια θεραπεία και τελικά πεθαίνουν εξαιτίας άλλων αιτιών.

Η παρουσία καρκίνου του προστάτη καθορίζεται από τα συμπτώματα, τις σωματικές εξετάσεις, το PSA τεστ, τη μαγνητική τομογραφία και εάν εντοπιστεί βλάβη από τη βιοψία.

Δακτυλική εξέταση

Η πιο απλή και σύντομη μέθοδος διάγνωσης είναι η δακτυλική εξέταση, που διενεργείται από τον ουρολόγο μέσω του πρωκτού του ασθενούς, ο οποίος ξαπλώνει σε θέση που ευνοεί τον ψηλαφισμό του αδένα, στο πρόσθιο τμήμα του εντέρου.

Με τη δακτυλική διερεύνηση της περιοχής ο γιατρός εκτιμά τυχόν αύξηση του μεγέθους ή της υφής του προστάτη και είναι σε θέση να προσδιορίσει σε μεγάλο ποσοστό εάν η κατάστασή είναι απολύτως φυσιολογική, ή αν υπάρχει κάποια υπερτροφία, καλοήθης ή κακοήθης.

Είναι σημαντικό, άνδρες που επισκέπτονται για πρώτη φορά Ουρολόγο στην ηλικία των 50 ετών και άνω για έλεγχο του προστάτη, να επιλέγουν ευθύς εξαρχής Ουρολογική ομάδα που θα τους παρακολουθεί συστηματικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και η οποία θα βρίσκεται συνεχώς στην αιχμή των σύγχρονων εξελίξεων για τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του προστάτη. Η πρόοδος στους τομείς αυτούς είναι αλματώδης και τα αποτελέσματά της στα χέρια έμπειρων Ουρολόγων, σημαντικά για τον ίδιο τον άνδρα είτε ως πρόληψη, είτε ως θεραπεία.

Μέτρηση ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA και free PSA)

Το επόμενο βήμα -που συχνά απαιτείται να συνυπάρχει με την δακτυλική εξέταση- είναι η μέτρηση του επιπέδου του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) στο αίμα του ασθενούς.

Το PSA είναι μία ειδική πρωτεϊνη που παράγεται στον αδένα προστάτη και χρειάζεται για τη ρευστοποίηση του σπέρματος. Όταν η αρχιτεκτονική του αδένα διαταράσσεται (όπως στον καρκίνο) μικρές ποσότητες διαφεύγουν στην κυκλοφορία και μετρώνται στο αίμα. Μικρές ή μέτριες αυξήσεις συχνά συνοδεύουν και καλοήθεις καταστάσεις, όπως καλοήθη υπερπλασία ή προστατίτιδα.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια τιμή PSA, που να διαχωρίζει το φυσιολογικό από το παθολογικό. Παρόλο που τιμές κάτω από 4 ng/ml θεωρούνται φυσιολογικές, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν καρκίνο. Η τιμή του PSA έχει επίσης σχέση με την ηλικία και το μέγεθος του προστάτη.

Γι΄ αυτό απαιτείται ο ετήσιος έλεγχος και η διακύμανση του PSA σε βάθος χρόνου, καθώς θέλουμε να είναι σταθερό στις διαδοχικές μετρήσεις. Για παράδειγμα, μία ετήσια αύξηση του PSA άνω του 0,65 ng/ml είναι ύποπτη και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Όταν η τιμή του PSA είναι μεταξύ 4-10 ng/ml παρ΄ότι υπάρχει αρνητική δακτυλική εξέταση, πρέπει να γίνει μέτρηση και της τιμής του free PSA. Το Free PSA παρέχει έναντι του PSA καλύτερη εκτίμηση της πιθανότητας να έχει κάποιος καρκίνο του προστάτη, συμβάλλοντας στον καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ καρκίνου και καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη ώστε εάν πρόκειται για καλοήθη να μην υποβληθεί σε άλλες εξετάσεις. Άνδρες με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη εμφανίζονται να έχουν υψηλότερο ποσοστό της ελεύθερης μορφής του PSA, ενώ άνδρες με καρκίνο του προστάτη έχουν υψηλότερο το ποσοστό της συνδεδεμένης μορφής.

Σε περίπτωση αμφιβόλου PSA ή διακυμάνσεων υπάρχει πλέον η ειδική εξέταση που βοηθάει να ξεχωρίσουμε πιο εύκολα τις ύποπτες περιπτώσεις, έτσι ώστε να μη χρειάζεται πάντα μία βιοψία προστάτη ή όταν χρειάζεται να γίνεται στοχευμένα, αυξάνοντας την επιτυχία διάγνωσης. Αυτή είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική του προστάτη.

Να σημειωθεί ότι το PSA αποτελεί και δείκτη παρακολούθησης των ασθενών με καρκίνο του προστάτου που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία (χειρουργική, ακτινοθεραπεία, φαρμακευτική, ή συνδυασμό).

Συμπερασματικά, η αύξηση του PSA δεν σημαίνει πάντα ότι ο άνδρας έχει καρκίνο του προστάτη αλλά ασφαλώς χρειάζεται να συμβουλευθεί Ουρολόγο.

Πολυπαραμετρική μαγνητική του προστάτη (mpMRI)

Η μαγνητική τομογραφία του προστάτη (mpMRI) διενεργείται σε ασθενείς για περαιτέρω διερεύνηση της πιθανότητας κακοήθειας. Σε περίπτωση αμφιβόλου PSA ή διακυμάνσεων αποτελεί την ειδική εξέταση που βοηθάει να ξεχωρίσουμε πιο εύκολα τις ύποπτες περιπτώσεις, έτσι ώστε να μη χρειάζεται πάντα μία βιοψία προστάτη ή όταν χρειάζεται να γίνεται στοχευμένα, αυξάνοντας την επιτυχία διάγνωσης.

Η ομάδα μας διενεργεί την πολυπαραμετρική μαγνητική προστάτη στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης το οποίο διαθέτει Μαγνητικό Τομογράφο 3Tesla, με τη μέγιστη απεικονιστική ευκρίνεια έναντι των άλλων μαγνητικών τομογράφων.

Με τη μαγνητική τομογραφία mpMRI, χαρτογραφείται όλος ο προστάτης και εφόσον υπάρχουν ύποπτες βλάβες, καταγράφονται και επιβεβαιώνουν την ανάγκη βιοψίας, ενώ είναι εφικτό να διαγνωστεί και εκτιμηθεί πλήρως η έκταση και η ενδεχόμενη επιθετικότητα του καρκίνου του προστάτη.

Βιοψία καρκίνου του προστάτη

Κατά την κλασική βιοψία ο ουρολόγος παίρνει μικρά δείγματα ιστού από τον προστάτη μέσω του ορθού με ένα «πιστόλι βιοψίας».

Η σύγχρονη βιοψία με διορθικό υπέρηχο (TRUS), έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στον αποκλεισμό του καρκίνου του προστάτη σε ύποπτα κατά τη δακτυλοσκόπηση ευρήματα, ενώ χρησιμοποιείται και για την παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο (ριζική προστατεκτομή, χημειοθεραπεία) για έλεγχο πιθανής υποτροπής της νόσου.

Η βιοψία γίνεται δια μέσου του ορθού, είναι κατευθυνόμενη μέσω υπερήχου. Γίνεται με απλή μέθη, είναι ανώδυνη, ακίνδυνη και απλή εξέταση που παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το μέγεθος του προστάτη αδένα αλλά και για ενδεχόμενες ύποπτες για καρκίνο περιοχές, με βάση την ηχογένεια και την αγγείωση.

Εάν ο ασθενής έχει ήδη κάνει μαγνητική τομογραφία προστάτη, διενεργείται κατευθυνόμενη ενδοορθική βιοψία μέσω υπερήχου.

Εάν η παθολογοανατομική εξέταση επιβεβαιώσει την ύπαρξη καρκινικής εστίας, διενεργούνται πρόσθετες εξετάσεις που αφορούν στα ειδικά χαρακτηριστικά του όγκου και στην πιθανότητα μετάστασης σε άλλα όργανα, προκειμένου να σχεδιαστεί το πλάνο θεραπείας.

νοιαζομαστε για τουσ ασθενεισ μας

01.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες εφάμιλλες των πιο σύγχρονων Ευρωπαϊκών Κέντρων

02.

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σύγχρονος διαγνωστικός εξοπλισμός και αξιοποιήση σύγχρονων τεχνολογιών

03.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ONLINE

Ρώτησε μας απορίες ή και πληροφορίες, συμπληρώνοντας την online φόρμα επικοινωνίας

Δείτε όλες τις video-μαρτυρίες Ελλήνων και διεθνών ασθενών

Για ό,τι σας απασχολεί μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο και να αφήσετε μήνυμα. Θα σας απαντήσουμε όταν βρεθούμε εκτός Χειρουργείου ή ωραρίου εξέτασης ασθενών.

georgios-labanaris-bio-2
Γεώργιος Λαμπανάρης
apostolo-labanaris-bio-2
Λαμπανάρης Απόστολος