Στυτική δυσλειτουργία

Η δυσλειτουργία της στύσης χαρακτηρίζεται ως ένα νευρο-αγγειακό φαινόμενο κι έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία επίτευξης στύσης με αρκετή σκληρότητα και διάρκεια ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική σεξουαλική επαφή για τουλάχιστον 6 μήνες. Περισσότεροι από 200.000.000 άνδρες στον κόσμο πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία και στο μέλλον ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά ενώ τουλάχιστον 300.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν πρόβλημα δυσλειτουργίας στύσης.

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικά, οργανικά ή μεικτά αίτια.

Πως αντιμετωπίζεται

Πρώτη δυνατότητα:Α) Φάρμακα από το στόμα:

  • Σιλδεναφίλη (VIAGRA®).
  • Τανταλαφίλη (CIALIS®).
  • Βαρδεναφίλη (LEVITRA®).
  • Απομορφίνη (UPRIMA®).

B) Συσκευή VACUUM (δρα μέσω κενού αέρος προκαλώντας τεχνητή στύση).

Δεύτερη δυνατότητα:Α) Ενδοπεϊκές ενέσεις (CAVERJECT®, διάφορα μείγματα).Β) Ενδοουρηθρική τοποθέτηση ουσιών που προκαλούν στύση.

Τρίτη δυνατότητα:Α) Τοποθέτηση ενδοπεϊκών προθέσεων, οι οποίες αποτελούν μία αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση.Β) Επεμβάσεις επαναιμάτωσης για ειδικές κατηγορίες ασθενών.