Εισαγωγή στην Ενδοουρολογία

Η Ενδοουρολογία αποτελεί την υποειδικότητα της ουρολογίας που ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση της  λιθίασης αλλά και των όγκων ή των αιτιών  απόφραξης του ουροποιητικού συστήματος.

Σε αντίθεση με την ανοιχτή χειρουργική, η  Ενδοουρολογία εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας μικρά ενδοσκόπια και εργαλεία που εισέρχονται εντός του ουροποιητικού συστήματος είτε από φυσιολογικές οπές  (π.χ. το έξω στόμιο ουρήθρας) είτε από τεχνικώς δημιουργηθείσες  μικροσκοπικές οπές στο σώμα (όπως στη διαδερμική νεφρολιθοτρυψία).

Η Ενδοουρολογία έχει μεγάλες εφαρμογές στη θεραπεία των λιθιάσεων και των όγκων του ουροποιητικού συστήματος. Όλες οι μορφές λιθίασης των νεφρών του ουρητήρα ή της κύστης, και κάποιες μορφές όγκων των ουροφόρων οδών, μπορεί να λυθούν και να θεραπευτούν χρησιμοποιώντας τις χειρουργικές αρχές και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην Ενδοουρολογία.