Ρομποτική Χειρουργική

Η Ρομποτική Χειρουργική είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και πολλά υποσχόμενες νέες τεχνικές στο πεδίο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery).

Οι εξελίξεις στην ρομποτική τεχνολογία την κάνουν ιδεώδη για εφαρμογές στα χειρουργικά νοσήματα της ουρολογίας. Η χειρουργική θεραπεία των ουρολογικών νοσημάτων θεωρείται ότι είναι από τις πιο  πολύπλοκες του ανθρωπίνου σώματος.

Η Ρομποτική χειρουργική στην ουρολογία βασίζεται στις αρχές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, και έχει φέρει μια επαναστατική αλλαγή στις προσφερόμενες ουρολογικές υπηρεσίες στον ασθενή. Επιτρέπει έτσι στον ουρολόγο να χειρουργήσει με ένα εντελώς νέο τρόπο, πραγματοποιώντας κινήσεις ακριβείας οι όποιες είναι ακατόρθωτες με το ανθρώπινο χέρι.