6. Ποια είναι τα ειδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής;

Λόγω της τρισδιάστατης και μεγεθυσμένης όρασης από τη μία μεριά και της ακρίβειας και ελευθερίας των κινήσεων από την άλλη, που επιτρέπουν να χειρουργούμε σαν να βρίσκονται τα χέρια του χειρουργού μέσα στο σώμα του ασθενούς, οι πιθανότητες διατήρησης της εγκράτειας των ούρων και της στυτικής λειτουργίας είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με εκείνες μετά από απλή λαπαροσκοπική ή ανοιχτή επέμβαση.

Καλύτερη δυνατότητα ριζικής αφαίρεσης του προστά- τη και των γειτονικών λεμφαδένων, όπου αυτό απαιτείται, με αποτέλεσμα λιγότερα προβλήματα υποτροπών και μεγαλύτε- ρο χρονικό διάστημα επιβίωσης, χωρίς σημεία της νόσου.