Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Ρομποτική Ριζική Κυστεκτομή
σε Γυναίκα

Για να δείτε τα επεμβατικά βίντεο των ιατρών, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα

Συμφωνώ