Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Rombotic assisted laparoscopic
partial ureterectomy

Για να δείτε τα επεμβατικά βίντεο των ιατρών, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα

Συμφωνώ