Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Ρομποτική Ουρολογική
επέμβαση σε Ρωσίδα ασθενή