Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Ρομποτική διάνοιξη στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής