Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

ROBOTIC PROSTATECTOMY

After port placement and docking of the robot is performed, the first step of robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy in most institutions is the preparation of the Retzius’ cavity and ventral aspect of the prostate. This video demonstrates a surgical technique of this step. (Ιανουάριος 2013)

Για να δείτε τα επεμβατικά βίντεο των ιατρών, δηλώστε:

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα

Συμφωνώ