Τι είδη λίθων υπάρχουν;

Ανάλογα με τη χημική τους σύσταση, διακρίνουμε τους ουρόλιθους στα παρακάτω είδη, με τη συχνότητα που τους συναντάμε: 1.Λίθοι οξαλικού ασβεστίου 30%-35% 2.Λίθοι φωσφορικού ασβεστίου 5%-10% 3.Μικτοί (οξαλικού και φωσφορικού Ca) 35%-40% 4.Εναμμώνιου φωσφ. μαγνησίου (φλεγμονώδεις) 10%-15% 5.Λίθοι ουρικού οξέως 8%-10% 6.Λίθοι κυστίνης 2%-3%