Ποιές είναι οι ενδείξεις για την θεραπεία της νεφρολιθίασης με την μέθοδο της διαδερμικής λιθοτριψίας;

Όλες οι περιπτώσεις αποτυχίας ή αντένδειξης της ESWL (Εξωσωματική λιθοτριψία) : – Μεγάλοι λίθοι της νεφρικής πυέλου (>2 cm). – Kοραλλιοειδής λίθος. – Σκληροί λίθοι ή λίθοι κυστίνης. – Λίθοι της κάτω καλυκικής ομάδος μεγέθους >2 cm. – Λίθοι με συνοδό υδρονέφρωση λόγω απόφραξης του ουρητήρος. – Δυσκολία αποβολής των λιθιασικών συγκριμάτων (πεταλοειδής νεφρός).