Χειρουργική θεραπεία επινεφριδίων

Επεμβάσεις στα επινεφρίδια νεφρού (Ανοιχτα η Λαπαροσκοπικα η Ρομποτικα)  γίνονται συνήθως, για σύνδρομο Cushing, σύνδρομο Conn, φαιοχρωμοκύττωμα και σπανιώτερα για μη λειτουργικούς όγκους (τυχαιώματα, μεταστατικός καρκίνος).