Τύποι ταινιών

Τύποι ταινιών

Γυναικεία ακράτειαΠλέγμα στήριξης ουρήθρας.Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται με ελικοειδείς βελόνες μίας χρήσης, με προσπέλαση δια μέσω του θυροειδούς τρήματος ‘από έξω προς τα έσω’.