Τι είναι η Λαπαροσκοπική χειρουργική;

Είναι η τεχνική κατά την οποία διενεργούμε χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας μακριά αλλά μικρής διαμέτρου εργαλεία μέσω στενών οπών που δημιουργούμε στο ανθρώπινο σώμα, και όχι με τις μεγάλες τομές της παραδοσιακής χειρουργικής. Γενικά μιλώντας, οποιαδήποτε επέμβαση πραγματοποιείται με την ανοιχτή μέθοδο μπορεί να γίνει και με την Λαπαροσκοπική Χειρουργική.