Θεραπεία

Συντηρητική

  • Ήπια σταθερή πίεση στην ακροποσθία για τη μείωση του οιδήματος
  • Πίεση με τους δύο αντίχειρες της βαλάνου και σύγχρονη έλξη της ακροποσθίας με τα υπόλοιπα δάκτυλα.
  • Υαλοουρονιδάση 1cc: ενίεται σε μια ή περισσότερες θέσεις στην οιδηματώδη ακροποσθία (τροποποιεί τη διαπερατότητα των ενδοκυττάριων ουσιών, έχει όμως περιορισμένη χρησιμότητα).

Χειρουργική

  • Άμεση περιτομή
  • Σχάση της ακροποσθίας
  • Όταν αποκατασταθεί η παραφίμωση εκτελείται περιτομή όταν η φλεγμονή και το οίδημα υποχωρήσουν
  • Αν δεν υπάρξει οριστική θεραπεία, η παραφίμωση έχει την τάση να υποτροπιάζει