Θεραπεία

Η θεραπεία καθορίζεται με βάση την αιτία της ουρηθρίτιδας του ασθενούς. Μερικά παραδείγματα των φαρμάκων με βάση αιτίες περιλαμβάνουν:

  • Κλοτριμαζόλη (Mycelex) – Trichomonas
  • Φλουκοναζόλη (Diflucan) – Monilial
  • Μετρονιδαζόλη (Flagyl) – Trichomonas
  • Νιτροφουραντοΐνη – βακτηριακή λοίμωξη
  • Nystatin (μυκοστατίνης) – Monilial
  • Κοτριμοξαζόλη, η οποία είναι ένας συνδυασμός σουλφαμεθοξαζόλης και Τριμεθοπρίμη σε αναλογία 5 προς 1 (Septrin, Bactrim) – βακτηριακή λοίμωξη