Ταινία διακολπικής στήριξης ουρήθρας

Ταινία διακολπικής στήριξης ουρήθρας

Ταινία διακολπικής στήριξηΤαινία διακολπικής στήριξης ουρήθρας. Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται με μία κυρτή και ατραυματική βελόνα οδηγό, μέσω μίας μόνο τομής στο κολπικό τοίχωμα.