Τα Επινεφρίδια

Τα επινεφρίδια είναι 2 μικροί αδένες που βρίσκονται πάνω στους αντίστοιχους νεφρούς στο βάθος της κοιλιάς. Κάθε επινεφρίδιο αποτελείται από το φλοιό και το μυελό, που παράγουν διαφορετικές ορμόνες.

Οι παθήσεις των επινεφριδίων είναι οι εξής:

  • Σύνδρομο Cushing
  • Σύνδρομο Conn
  • Συγγενής υπερπλασία
  • Φαιοχρωμοκύττωμα