Συμπτώματα

• Πόνος στη νεφρική χώρα
• Αιματουρία
• Αίσθημα καύσου, πόνος, ή δυσφορία κατά την ούρηση
• Σκοτεινόχρωμα, ή καστανόχρωμα ούρα
• Καταβολή
• Οσφυαλγία (οσφυϊκός πόνος)
• Νυχτουρία
• Απώλεια βάρους
• Συχνουρία ή τεινεσμός
• Δυσουρία
• Καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης