Συμμετοχή στη συγγραφή ουρολογικών βιβλίων

1. Robot-Assisted Radical Prostatectomy. Laparoscopy – An Interdisciplinary Approach.

2. Risiken und Komplikationen in der Urologie «Systematisch – praxisnah – präventiv».

3. Atlas of Robotic Prostatectomy.