Σε περίπτωση πτώσης του πυελικού εδάφους και ακράτεια από προσπάθεια στην γυναίκα

  • Λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία κατά Burch