Πώς γίνονται οι Λαπαροσκοπικές Χειρουργικές επεμβάσεις;

Μετά από την χορήγηση γενικής αναισθησίας, και με την χρήση μιας τομής περίπου 1 cm, τοποθετούμε ένα λεπτό σωλήνα και παρέχουμε με ένα ειδικό σύστημα αβλαβές αέριο στην κοιλιακή κοιλότητα του ασθενούς έτσι ώστε αυτή να διαταθεί ελεγχόμενα και να επιτρέψει την είσοδο και την χρήση των λαπαροσκοπικών εργαλείων. Πρώτα εισέρχεται με προσοχή η λαπαροσκοπική κάμερα η οποία μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα του χειρουργικού μας πεδίου. Η εικόνα προβάλλεται μεγεθυνμένη σε οθόνες εντός του χειρουργείου έτσι ώστε ο χειρουργός και οι συνεργάτες αυτού να έχουν ικανοποιητική άποψη της χειρουργικής επέμβασης, η οποία είναι αρκετές φορές καλύτερη από αυτή της ανοιχτής χειρουργικής. Με καθοδήγηση από τις μεγεθυνμένες λήψεις της λαπαροσκοπικής κάμερας, εισέρχονται έπειτα τα λεπτά λαπαροσκοπικά εργαλεία (πάχους όσο ένα μολύβι) και μπορούμε να αρχίσουμε την επέμβαση. Η επέμβαση πραγματοποιείται με συνολικά 3-4 μικρές τομές (0,5 με 1 cm) κοντά στην περιοχή του οργάνου που πρέπει να χειρουργηθεί. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την διαφορά σε πραγματική εικόνα της λαπαροσκοπικής και της ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης.