Πως εκδηλώνεται

Τις πιο πολλές φορές εκδηλώνεται ξαφνικά με πόνο στο όσχεο που γρήγορα γίνεται έντονος, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται διόγκωση της επιδιδυμίδας ,ρίγος και υψηλός πυρετός (θ>38). Άλλοτε πάλι, η έναρξη είναι πιο ήπια και η εξέλιξη πιο βαθμιαία, ενώ και στις δύο περιπτώσεις τελικά το δέρμα στο όσχεο γίνεται ερυθρό και ο πόνος είναι τόσο έντονος που δύσκολα ο άρρωστος ανέχεται να εξεταστεί από τον ουρολόγο του.