Ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι μιας Λαπαροσκοπικής επέμβασης;

Όπως και με τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις υπάρχει η πιθανότητα (έστω και σημαντικά μικρότερη) για επιπλοκές. Είναι κυρίως δουλειά του Ουρολόγου – Χειρουργού να προσδιορίσει ότι η μέθοδος ενδείκνυται, και ότι μέσα στα αποδεκτά όρια είναι ασφαλής για τον ασθενή. Παρ’ όλες όμως τις προφυλάξεις ένα μικρό ποσοστό των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων μπορεί να μετατραπεί σε ανοιχτή επέμβαση. Μπορεί δηλαδή ο χειρουργός να αναγκαστεί να κάνει τομή και να χειρουργήσει με την ανοιχτή μέθοδο. Αυτό γίνεται όταν ο χειρουργός κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της υγείας του ασθενούς να προχωρήσει σε ανοιχτή επέμβαση για χειρουργικούς, ανατομικούς, ή λειτουργικούς λόγους.