Ποια είναι τα οφέλη μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης;

Ασθενείς που αποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γενικώς βιώνουν λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, έχουν γρηγορότερη ανάνηψη, συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο, και μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων από τούς ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοιχτές επεμβάσεις. Επειδή όπως είπαμε οι τομές στην λαπαροσκοπική είναι κατά πολύ μικρότερες, ο βαθμός της αιμορραγίας και δημιουργίας ουλώδους ιστού είναι αναλογικά μικρότερος. Παρακάτω προβάλλεται πίνακας που συνοψίζει τα παραπάνω:

  Λαπαροσκοπική Ανοιχτή Επέμβαση
Χειρουργική τομή 3 με 4 μικρές τομές (<1 cm) στην κοιλιακή χώρα 10 με 20  cm τομή στην κοιλιακή χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται αφαίρεση πλευράς.
Διάρκεια νοσηλείας 1 με 2 ημέρες 5 με 7 ημέρες
Ανάνηψη Λιγότερη αιμορραγία και ούλωση μετά την επέμβαση Περισσότερη αιμορραγία και ούλωση μετά την επέμβαση
Πόνος Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος Περισσότερος μετεγχειρητικός πόνος
Επάνοδος στις καθημερινές ασχολίες 2 με 4 εβδομάδες 8 με 12 εβδομάδες